Netwerken

Chargement

Om meer te weten te komen

Water

Drinkwater: aanleg van leidingen, bouw van bouwwerken (schuivenhuis, telkamer enz.), boring

Sanering: aanleg van netwerken (hoofdleidingen voor afvalwater, riolering), herstel van de netwerken (schalen, uitharding met UV/stoom/warm water) en renovatie van bijkomende bouwwerken (toevoerput, verbindingskamers)

Energie & Telecommunicatie